Elapsed Duration در نرم افزار MSP به معنی ایجاد مدت زمان بدون وقفه برای فعالیت های پروژه می باشد.

در برخی پروژه ها فعالیت هایی مانند خشک شدن رنگ،سفت شدن بتن و … وجود دارند که برای انجام آنها فقط نیاز به صرف زمان است و نیازی به منبع نداشته و در ساعات و روزهای غیرکاری پروژه انجام می شوند.

به عنوان مثال در شکل زیر دو فعالیت شامل بتن ریزی فونداسیون کمپرسور و نصب کمپرسور با  ارتباط FS+7 days تعریف شده است:

elapsed-duration-in-msp01

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود تقویم پروژه دارای دو روز غیر کاری است که نرم افزار MSP میزان Lag بین فعالیت ها را بر اساس روزهای کاری تقویم پروژه محاسبه می کند،به عبارت دیگر روزهای غیر کاری را در نظر نمی گیرد.

در این مثال، Lag بین دو فعالیت (هفت روز) مدت زمان لازم برای سفت شدن

تن بوده و لازم نیست که روزهای غیرکاری در نظر گرفته نشود، چون در روزهای تعطیل نیز بتن، در حال سفت شدن است .

برای زمانبندی چنین فعالیت هایی که به صورت بی وقفه انجام می شوند، کافی است حرف “e” (حرف اول کلمه Elapsed ) را قبل از days در ستون Predecessor فعالیت مورد نظر تایپ کنید:(FS+7 edays)

با  انجام این کار، زمان Lag بین فعالیت ها با لحاظ شدن روزهای غیرکاری محاسبه می شود:

elapsed-duration-in-msp02

در مثالی دیگر، می توان “سفت شدن بتن” را به جای Lag ،به عنوان فعالیت مجزا در برنامه زمانبندی پروژه در نظر گرفت:

elapsed-duration-in-msp03

به نظر شما آیا نیازی است که مدت زمان فعالیت “سفت شدن بتن” در روزهای غیر کاری محاسبه نشود؟ مسلما خیر،

برای آنکه این چنین فعالیتی بدون وقفه انجام شود، کافی است، حرف “e” را قبل از  days در ستون Duration فعالیت تایپ کنید،با  انجام این کار نرم افزار مدت زمان فعالیت را با تقویم ۷ روز کاری ۲۴ ساعته محاسبه می کند:

elapsed-duration-in-msp04