سلام دوستان

شاید برای بعضیاتون این سئوال پیش بیاد؛

کدامیک از نرم افزارهای مدیریت پروژه برای آموزش؛ بکارگیری و استفاده برای وی مناسب است ؟
 نرم افزار های     MS Project  و Primavera 6  دو نرم افزار مشهور هستند که برای برنامه ریزی ؛ گزارش دهی ؛ بروز رسانی؛ ثبت پیشرفت فیزیکی و پیگیری پروژه ها بکارگرفته میشوند. هر دو نرم افزار در اقصی نقاط جهان بکارگرفته میشوند و هر کدام دارای مزایائی است.  چندین تفاوت بین MS Project  و Primavera 6 وجود دارد که موارد زیر آن تفاوتها را نشان میدهد:

1-   خط مبنا (Baseline) :🍇
در MSP امکان تعریف و ایجاد فقط  11 خط مبنا     (Baseline) وجود دارد ؛ در صورتیکه در Primavera6 محدودیتی در این رابطه وجود ندارد.
2-   دسترسی همزمان چندین کاربر(Multiple User Access):🍇
نرم افزار MSP اجازه کار روی یک پروژه را برای چندین کاربر بصورت همزمان نمی دهد؛ اما Primavera6 این اجازه را میدهد و علاوه بر آن در Primavera6 شما می توانید برای کاربران مختلف دسترسی تعریف شده تعیین کنید ؛ بطوریکه هر کاربر امکان دسترسی فقط به برخی از قابلیت ها و ویژه گی های نرم افزار داشته باشند.            ( دسترسی محدود شده ( Constraint Access  .
3-   امکان پیگیری ریسک ها ؛ مسائل و مشکلات پروژه (Issues & Risks) :🍇
نرم افزار MSP  در رابطه با پیگیری مشکلات و ریسک های پروژه از قابلیت ضعیفی برخوردار است در صورتیکه در Primavera6 تمامی ریسکها و مشکلات پروژه را  میتوان ثبت و پیگیری نمود.
4-    پشتیبانی وب  ( Web Support):🍇
زمانبندی ؛ مستندات و سایر اطلاعات در نرم افزارPrimavera6 می تواند مستقیما به فرمت HTML تبدیل شود که در MSP چنین قابلیت وجود ندار
5-  قابلیت Steps : 🍇
قابلیت steps  در نرم افزار Primavera6 اجازه می دهد شما برای یک فعالیت ؛ زیر مجموعه فعالیت ها (sub- Activities) یا Steps ایجاد کنید و برای هر Step می توان تاریخ شروع و پایان تعیین نمود که این قابلیت در MSP وجود ندارد

6-    فیلد های سفارشی (Custom fields):🍇
هر دو نرم افزار اجازه ایجاد فیلدهای سفارشی را میدهد اما MSP این قابلیت را دارد که بتوان برای فیلدها ؛ فرمولهای پیچیده و مقادیر توسط کاربر تعریف گردد. در Primavera6 می توان یک فیلد سفارشی خالی (Blank) ایجاد نمود و امکان تعریف فرمول با پیچیدگی و جزئیات بیشتر ( مشابه آنچه که در MSP وجود دارد) وجود ندارد و بایستی کاربران بصورت دستی مقادیر برای هر یک از فیلد های ستون مربوطه ثبت نمایند.
7-    ستون ها (Columns) :🍇
نررم افزار Primavera6  دارای تعداد ستونهای مفید بسیاری است. امکان ایجاد بیش از 250 ستون وجود دارد که هر کدام اطلاعات متفاوت  برای تولید گزارشات متنوع به شما ارائه می نماید ؛ مثل اطلاعات مربوطه به ارزش کسب شده (EVM) ؛ بودجه بندی ؛ هزینه ها ؛ انحرافات ؛ تاریخ ها و غیره . در MSP فقط حدود 30 ستون وجود دارد که اطلاعات کمتری نسبت به Primavera  برای کاربر ارائه مینماید. بنابرین قابلیت تولید گزارش های جدولی متنوع در Primavera  بالاست.
8-    روابط چند گانه بین فعالیت ها ( Multiple Activity Relationships):🍇
در P6  امکان تعریف بیش از یک رابطه بین دو فعالیت وجود دارد؛ بعنوان مثال می توان رابطه FF و SS بین دو فعالیت تعریف نمود. در MSP تنها یک رابطه بین دو فعالیت قابل تعریف است.
9-    وبسایت پروژه (Project Website) :🍇
در P6 می توان یک وبسایت جامع ایجاد نمود که تمامی جزئیات پروژه شامل فعالیت ها ؛ منابع ؛ گزارشات ؛ ریسک ها ؛ مسائل و مشکلات؛ WBS و هر آنچه که در نرم افزار وارد و پردازش شده است را در برگیرد. این وبسایت یک قابلیت ارشمند است که در MSP وجود ندارد.
10-    امکان ایجاد و پیگیری پروژه های چندگانه(Multiple Project Creation, View and Tracking) :🍇
در P6 امکان ایجاد و نمایش پروژه های چندگانه وجود دارد. گرچه این قابلیت در MSP هم میتواند انجام پذیرد ؛ اما اساساMSP با رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه های چندگانه طراحی نشده است؛ بنابراین توانمندی نرم افزار P6 برای برنامه ریزی و کنترل پروژه های چندگانه در مقایسه با MSP بالاست.

11-    ساختار شکست پروژه( WBS) :🍇
درP6  ساختار شکست پروژه(WBS) بصورت مجزا از فعالیت ها ایجاد میگردد و پس از آنکهWBS  ایجاد گردید ؛ فعالیتها برای هریک از اجزاءWBS  تخصیص داده میشود. در حالیکه ایجاد ساختار شکست و تعریف فعالیت ها درMSP  بصورت همزمان انجام میگیرد. رویکرد ایجاد ساختار شکست بصورت جداگانه اجازه میدهد که WBS با دقت و عمق بیشتر تهیه گردد و به عبارت دیگر Scope پروژه با جزئیات کامل تر تعریف گردد.(لازم به توضیح است این رویکرد سازگاری بیشتر با فرایند های  استاندارد PMBOK  داشته بطوریکه در استاندارد فرایند های Define Scope  و Define Activities  دو فرایند متفاوت میباشند.)
12-    گزارشات (Reports):🍇
در P6  گزارشات جدولی جامع میتواند تهیه گردد؛ بر عکس در MSP گزارشات نمی تواند برای نمایش تمامی نیازهایتان سفارشی گردد. اما قابلیت تولید گزارشات گرافیکی سفارشی در MSP  بالا بوده که این قابلیت در P6 ضعیف است. در P6 می توان چندین گزارش گرافیکی محدود از قبیل Gantt chart ؛ هیستوگرام ؛ و ... تولید نمود که نمی توان آنها را سفارشی کرد. بنابراین گزارشات گرافیکی موجود در P6  به حد کافی قدرتمند نیستند.
13-    کدام نرم افزار انطباق بیشتر با استاندارد PMBOK دارد؟🍇
به نظر نگارنده ؛ نرم افزار Primavera برای سازمانهای پروژه محور از قابلیت های حرفه ای زیادی برخوردار بوده و از نظر انطباق ؛ محتوای نرم افزار Primavera با فرایند های حوزه های 10 گانه استاندارد PMBOK سازگاری بیستری دارد.
14-   کدامیک برای یادگیری و استفاده پیشنهاد میشود؟🍇
اگر میخواهید در پروژه تان با جزئیات بیشتر درگیر شده و می خواهید تمامی جزئیات پروژه تان را کامپیوتری نمائید ؛ پیشنهاد میگردد به  سراغ نرم افزار Primavera  بروید . چنانچه بر روی یک پروژه تکی (Single Project) کار میکنید و نیاز ندارید جزئیات بیشتری از پروژه تان را در نرم افزار ثبت نمائید؛ نرم افزار MSP پیشنهاد میشود. در مجموع می توان گفت نرم افزار MSP  داری محیط و کاربری راحت و روان   (User Friendly )  برای کاربر داشته ؛ اما Primavera  از قابلیت بانک اطلاعاتی قوی برخوردار بوده و یک نرم افزار حرفه ای تر است.