یک ارایه در مورد تعاریف برنامه ریزی و زمانبندی با فرمت PPS جهت ادیت راحت

http://bayanbox.ir/info/8640611050373621608/Scheduling-Presentation